Felkai András Ösztöndíj

A Felkai András Ösztöndíj célja, hogy a magyar gazdasági és pénzügyi szektor olyan szakemberekkel gazdagodjék, akiket Felkai Andráshoz hasonlóan pozitív beállítottság, hozzáértés és nemzetközi látókör jellemez. A díj e cél elérése érdekében fiatal magyar gazdasági szakemberek és végzős hallgatók posztgraduális tanulmányainak folytatásához nyújt pénzügyi támogatást.

A Felkai András Ösztöndíjat minden 20–30 év közötti magyar állampolgársággal, vagy magyar igazolvánnyal rendelkező magánszemély megpályázhatja, aki az alább felsorolt közreműködő intézményben gazdasági területen egyetemi oklevelet szerzett, vagy valamely intézmény nappali tagozatos hallgatója, és ebben a minőségében legalább öt szemesztert sikeresen elvégzett.

Közreműködő intézmények listája:

Intézmény megnevezése

Rövidített megnevezés

Budapesti Corvinus Egyetem

BCE

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE

Budapesti Metropolitan Egyetem

METU

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

BME

Debreceni Egyetem

DE

Eötvös Loránd Tudományegyetem

ELTE

Miskolci Egyetem

ME

Óbudai Egyetem

OE

Pannon Egyetem

PE

Pécsi Tudományegyetem

PTE

Széchenyi István Egyetem

SZE

Szegedi Tudományegyetem

SZTE

Felkai András Ösztöndíj keretében az Ösztöndíjbizottság évente 2-4 pályázó részére, egyenként átlagosan 200.000 - 300.000 forint értékű támogatás odaítéléséről dönt. A támogatás mértékéről a Bizottság a pályázatok alapján dönt, de a pályázati támogatás sohasem teheti ki pályázati cél finanszírozásának 100%-át.

Az ösztöndíjra pályázni csak a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati formanyomtatvány hiánytalan benyújtásával lehet. A pályázati formanyomtatvány elektronikusan szerkeszthető változatát a honlapról lehet letölteni. Az ösztöndíjpályázatot elektronikus kell benyújtani. Az ösztöndíjpályázat benyújtásánál a pályázatok elektronikus formáját az info@felkaiandrasosztondij.hu e-mail címre kell beküldeni.

A pályázatok értékelésének alapját a benyújtott pályázatok valamint az Ösztöndíjbizottság ülésének keretében zajló szóbeli interjúk képezik.

A pályázatok értékelésének legfőbb szempontjai a következők:

• a pályázó tanulmányi és szakmai eredményei;
•a pályázó jövőre vonatkozó elképzeléseinek, terveinek össze-egyeztethetősége a díj alapelveivel és céljaival;
• a díj által támogatandó további tanulmányok folytatására a pályázó által kiválasztott intézmény szakmai megítélése.

A fenti értékelési szempontok a pályázati kiírásban megjelöltekkel összhangban további szempontokkal egészülhetnek ki.

Minden pályázó egy időben csak egy pályázat benyújtására jogosult. A díjat korábban már elnyert pályázó pályázatot nem nyújthat be. Abban az esetben, ha a pályázó korábban pályázatot nyújtott be, ámde az érvénytelen volt, vagy érvényes, de a pályázó nem nyerte el a díjat, a pályázó jogosult egy későbbi felhívásra pályázatot benyújtani.

A pályázatból az Ösztöndíjbizottság döntése alapján kizárható minden olyan pályázó, aki a pályázat kapcsán tisztességtelen, erkölcstelen vagy törvényszegő magatartást tanúsított, vagy díjazása más okból nem egyeztethető össze az Alapítvány alapvető értékeivel és céljaival.

Az ösztöndíj odaítéléséről a Felkai András Alapítvány Kuratóriuma az Ösztöndíjbizottság javaslata alapján dönt. A döntés eredményéről az Alapítvány legkésőbb a Kuratórium ülését követő nyolc napon belül az összes pályázót elektronikus levél útján, írásban értesíti. A nyertes pályázóval a Felkai András Alapítvány a támogatás folyósítására szerződést köt. A nyertes pályázóknak a díj elnyerésétől számított két éven belül fel kell használniuk az ösztöndíj elnyert összegét, továbbá a díj felhasználásáról és az által támogatott tanulmányaikról a felhasználást követően írásban be kell számolniuk az Alapítvány felé. A beszámolót elektronikus formában az info@felkaiandrasosztondij.hu e-mail címre kell megküldeni. A beszámolókból készített válogatás az Ösztöndíj honlapján közzétételre kerül.

A pályázattal kapcsolatos további információ:

Beszámolók


 

132

22

3