Támogatóknak

A Felkai András Ösztöndíjalap nyitott, és hálásan fogad minden belföldi vagy külföldi, névvel vagy név nélkül tett pénzbefizetést, amelyet az adományozók az alapítvány, illetve az ösztöndíjalap javára megkötés nélkül tesznek.

A Felkai András Ösztöndíjalap támogatására a közhasznú szervezetek támogatásának általános szabályai (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. §. (1) z. pontja) szerint adókedvezmény vehető igénybe. A támogató jogi személy az adózás előtti eredményét csökkentheti a támogatás értékének 50 %-ával, továbbá ha legalább 4 évre köt, un. tartós adományozási szerződést, akkor a második évtől további 20 % kedvezményt vehet igénybe.

Az alapítvány a támogatóinak PR lehetőséget biztosít a Felkai András Ösztöndíj rendezvényein, továbbá a jelentősebb adományt nyújtók nevét a díjhoz kapcsolódó internetes portálokon közzéteszi, és rendszeresen szerepelteti. Mindezek mellett az Ösztöndíjalap támogatói tagjaivá válnak a Felkai András Klubnak, ahol kapcsolatba léphetnek az ösztöndíjat elnyert fiatal szakemberekkel, a résztvevő egyetemek képviselőivel és más támogatókkal.

Ösztöndíjalap bankszámlaszáma: 10800007-10000000-14709002


Támogatással kapcsolatos további információ: ()

 

132

122

1